สารกำจัดวัชพืช ตราหมาแดง

สารกำจัดวัชพืช ตราหมาแดง มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้นาข้าว พืชผัก พืชสวน พืชไร่ ท่านสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการทั้งสารไกลโฟเซต, 2,4-ดี โซเดียม, พาราควอต, 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม, บิวทาคลอร์, กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม, เพรทิลาคลอร์, โพรพานิล, 2,4-ดี บิวทิว เอสเทอร์, อะซีโซคลอร์, อะลาคลอร์, อามีทรีน, อาทราซีน, ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล, ไดยูรอน, เพนดิเมทาลิน, ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่เอทิล เอลเทอร์ โดยการที่จะเลือกใช้สารเคมีขอให้เกษตรกรทุกท่านควรศึกษารายละเอียดวิธีใช้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและเพื่อคุณภาพของผลผลิต