เทคนิคการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ตราหมาแดง

เทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ตราหมาแดง ทั้งสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
เพื่อให้การใช้สารเกิดประโยชน์สูงสุด และยังเพื่อความปลอดภัยทั้งผลผลิต และเกษตรกรผู้ใช้
 
                                                                                                                    หน้า 1 | 2

ดาราม๊อกซ์700  คุม-ฆ่า ในขวดเดียว

เรดด็อกพลัส สารไกลโฟเซตชนิดเกล็ด
เปอร์เซ็นต์สูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Click

ไทแบค หยุดเชื้อแบคทีเรีย
โรคขอบใบแห้ง ใบขีดโปร่งแสง

ดารามูเร่
(ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15+15% EC)

มิลค์กี้-พี
อาหารเสริมพืชทางใบสูตรเข้มข้น
Click

การปลูกหอม-กระเทียม อย่างมืออาชีพ