อัพเดท E-Book ออกใหม่‼
สามารถเข้าไปดู E-Book หมาแดงทั้งหมด เพียงคลิก
ผลิตภัณฑ์หมาแดง ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดแมลง ปุ๋ย และฮอร์โมน

#หมาแดงเตือนภัย พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีก 7 วัน ข้างหน้า
บทความผลิตภัณฑ์

มอลตีส สารป้องกันกำจัดแมลง และปลวก
คือ สารฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V SC  อ่านเพิ่มเติม

ทวิตไลน์ ออกฤทธิ์เร็ว
ป้องกันและกำจัดเชื้อราได้ยาวนาน  
อ่านเพิ่มเติม
กระชายปลอดโรค ผลผลิตสมบูรณ์ ด้วยไทแบค
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารหมาแดง
งานแถลงข่าวเปิดมวยรอบหมาแดง "ศึกมวยแชมป์เปี้ยนหมาแดง ปีที่ 21" โดยมี ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เกมส์หาคำกับหมาแดง มาดูรายชื่อผู้โชคดีทางนี้ได้เลยค่ะ
อ่านเพิ่มเติม
หมาแดง บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า และเกษตรกรในพื้นที่ทุกท่าน
อ่านเพิ่มเติม
 
ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแก่สถานประกอบการ
อ่านเพิ่มเติม

ไทแบค เพื่อความเป็นไทจากแบคทีเรีย
ใช้แล้ว... รากยาว เกี่ยวไว ใบตั้ง ยับยั้งโรค

Red dog company profile
สารกำจัดวัชพืช ดาราเอมีน = หมาแดง-น้ำ