อัพเดท E-Book ออกใหม่‼
สามารถเข้าไปดู E-Book หมาแดงทั้งหมด เพียงคลิก
ผลิตภัณฑ์หมาแดง ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดแมลง ปุ๋ย และฮอร์โมน

#หมาแดงเตือนภัย สภาพอากาศอีก 7 วัน ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 - 19 กันยายน 2564
บทความผลิตภัณฑ์

มอลตีส สารป้องกันกำจัดแมลง และปลวก
คือ สารฟิโพรนิล (fipronil) 5% W/V SC  อ่านเพิ่มเติม

ทวิตไลน์ ออกฤทธิ์เร็ว
ป้องกันและกำจัดเชื้อราได้ยาวนาน  
อ่านเพิ่มเติม
กระชายปลอดโรค ผลผลิตสมบูรณ์ ด้วยไทแบค
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารหมาแดง
image
หมาแดง บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า และเกษตรกรในพื้นที่ทุกท่าน
image
ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแก่สถานประกอบการ
อ่านเพิ่มเติม
image
กิจกรรมดีๆ " คุณขอ หมาจัดให้ "
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
image
เชิญร่วมสนุกกับแฟนคลับหมาแดงตัวจริง ลุ้นรับรางวัลง่ายๆ

ไทแบค เพื่อความเป็นไทจากแบคทีเรีย
ใช้แล้ว... รากยาว เกี่ยวไว ใบตั้ง ยับยั้งโรค

วิธีการใช้สารกำจัดวัชพืช มาร์เก็ต

สารกำจัดวัชพืช ดาราเอมีน = หมาแดง-น้ำ