แนะนำผลิตภัณฑ์

สารไกลโฟเซต แอมโมเนียม ซอลต์ ใช้หลังวัชพืชงอกในสวนยางพารา สวนผลไม้ และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร
ไทแบค
สารซิงค์ไทอะโซล เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคแบคทีเรียในนาข้าว เป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งกำจัดและป้องกันโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม สารกำจัดวัชพืชชนิดไม่เลือกทำลายแบบสัมผัส ดูดซึมไว สลายตัวเร็ว ไม่ตกค้างในดิน
สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว สามารถใช้ผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดอื่น เพื่อฉีดป้องกันการเกิดโรคในระยะเริ่มต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม  คลิก
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี 47 ปีหมาแดง บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ร่วมกับร้าน
หลีเม้ง มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคร้อพนัน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี #ครอบครัวหมาแดง
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี 47 ปีหมาแดง บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ร่วมกับ
ร้านปราจีนการเกษตร มอบกระเป๋า และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนจงเหมิน จ.ปราจีนบุรี #ครอบครัวหมาแดง
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี 47 ปีหมาแดง บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ร่วมกับ
ร้านเจริญพานิช มอบกระเป๋า, ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนทุ่งพาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ #ครอบครัวหมาแดง
หมาแดงมอบรางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี
ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานบริษัท ป.เคมีเทค จำกัด จัดงาน Red Dog Platinum 2017 พร้อมมอบรางวัลตัวแทนจำหน่ายที่มีผลงนการขายและบริการยอดเยี่ยมประจำปี 2559 

หมาแดงเตือนภัยที่มากับลมฝน ลมหนาว

วิธีการใช้มาร์เก็ต


ดาราเอมีน = หมาแดง-น้ำ