แนะนำผลิตภัณฑ์

สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต แอมโมเนียม ซอลต์ ใช้กำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกในสวนยางพารา สวนผลไม้ และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร
ไทแบค
สารซิงค์ไทอะโซล เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคแบคทีเรียในนาข้าว เป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งกำจัดและป้องกันโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง
สารกำจัดวัชพืช กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม คือสารกำจัดวัชพืชชนิดไม่เลือกทำลายแบบสัมผัส ดูดซึมไว สลายตัวเร็ว ไม่ตกค้างในดิน
สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว สามารถใช้ผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดอื่น เพื่อฉีดป้องกันการเกิดโรคในระยะเริ่มต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม  คลิก
ศึกมวยแชมป์เปี้ยนหมาแดง ปีที่ 17
งานแถลงข่าวเปิดมวยรอบหมาแดง "ศึกมวยแชมป์เปี้ยนหมาแดง ปีที่ 17" โดยมี ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด),
คุณบุญเลิศ เหล่าสวัสดิ์ (ผู้จัดการฝ่ายขาย) และคุณวริศรา ตันติพงศ์อนันต์ (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ร่วมแถลงข่าว ณ เวทีมวยสยามอ้อมน้อย
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา #มวยรอบยาฆ่าหญ้าตราหมาแดง #ครอบครัวหมาแดง
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี 47 ปีหมาแดง บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ร่วมกับ
ร้านปราจีนการเกษตร มอบกระเป๋า และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนจงเหมิน จ.ปราจีนบุรี #ครอบครัวหมาแดง
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี 47 ปีหมาแดง บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ร่วมกับ
ร้านเจริญพานิช มอบกระเป๋า, ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนทุ่งพาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ #ครอบครัวหมาแดง
ขอแสดงความยินดี
ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด เข้ารับ
โล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร ประจำปี 2560”
ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
 

หมาแดงเตือนภัยที่มากับลมฝน ลมหนาว
#โรคข้าว #เชื้อแบคทีเรีย

วิธีการใช้สารกำจัดวัชพืช มาร์เก็ต


สารกำจัดวัชพืช ดาราเอมีน = หมาแดง-น้ำ