แนะนำผลิตภัณฑ์

image
ชื่อสามัญ ไดเมโทมอฟ ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างแตงกวา ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis  และโรคใบไหม้ในมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytopthora infestans
image
ไทแบค
สารซิงค์ไทอะโซล เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคแบคทีเรียในนาข้าว เป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งกำจัดและป้องกันโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง
image
สารกำจัดวัชพืช กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม คือสารกำจัดวัชพืชชนิดไม่เลือกทำลายแบบสัมผัส ดูดซึมไว สลายตัวเร็ว ไม่ตกค้างในดิน
image
ชื่อสามัญ โฟมีซาเฟน (fomesafen) สารกำจัดวัชพืชใบกว้าง แบบเลือกทำลาย ใช้กำจัดวัชพิชในถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดำ ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ไทแบค เพื่อความเป็นไทจากแบคทีเรีย
ใช้แล้ว... รากยาว เกี่ยวไว ใบตั้ง ยับยั้งโรค

วิธีการใช้สารกำจัดวัชพืช มาร์เก็ต


สารกำจัดวัชพืช ดาราเอมีน = หมาแดง-น้ำ