สารกำจัดศัตรูพืช ตราหมาแดง

 
บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ตราหมาแดง หนึ่งในผู้นำด้านสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของไทย อาทิ สารกำจัดวัชพืชสารป้องกันและกำจัดโรคพืช สารกำจัดแมลง รวมถุึงปุ๋ยและฮอร์โมน โดยทุกผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการค้นคว้าวิจัย และทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ดังสโลแกนของเรา "  คุณภาพเต็ม เปอร์เซ็นต์ครบ  ไม่ปลอมปน  ไม่โกงเกษตรกร "