ซุปเปอร์ซีน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช ซุปเปอร์ซีน
ชื่อสามัญ : อะทราซีน (atrazine)  90% WG

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในอ้อย ข้าวโพดหวาน เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู, หญ้าตีนนก และหญ้าตีนกา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน และสาบม่วง

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 300-400 กรัมผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ หรืออัตรา 75-100 กรัมผสมน้ำ 15-20 ลิตร
พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกพืช ขณะดินมีความชื้น