เบนด็อก

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

Share

ชื่อสามัญ :  เบนซัลฟูรอน-เมทิล (bensulfuron-methyl)

ประโยชน์  ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก และกกขนาก

วิธีใช้  ใช้อัตรา 40-50 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 10-15 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 20 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออกและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน