ดาราเอมีน

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

Share

ดาราเอมีน
ชื่อสามัญ : 
 2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D-dimethylammonium) 

สารสำคัญ  : dimethylammonium (2,4-dichlorophenoxylate)acetate...84% W/V SL

กลุ่มสาร Phenoxycarboxylic acid  [กลุ่ม O]

คุณสมบัติ             
สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence)

นาข้าว     เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่ และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย และแห้วหมู

ข้าวโพดหวาน เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี หญ้ายาง ลูกใต้ใบ และผักโขมหิน และวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู

อัตราและวิธีใช้      
ใช้อัตรา 200-300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ หรืออัตรา 50-75 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นขณะดินมีความชื้น

ขนาดบรรจุ            500, 1000 มิลลิลิตร 4, 5 และ 20 ลิตร