เรดโซคลอร์

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช เรดโซคลอร์

ชื่อสามัญ :  อะซีโทคลอร์ (acetochlor)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ชนิดพ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวโพดหวาน อ้อย คะน้าและดาวเรือง เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา และหญ้าตีนติด และ วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขม ผักเสี้ยนดอกม่วง สาบม่วง ตีนตุ๊กแกและไมยราบเลื้อย

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 400-600 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ หรืออัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นขณะดินมีความชื้น