ดาราทรีน-น้ำ

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช ดาราทรีน-น้ำ
ชื่อสามัญ : อามีทรีน (ametryn)  50% SC

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในอ้อย และสับปะรด เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าดอกแดง หญ้าหางนกยูงใหญ่
และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น มะหิ่งเม่น  

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 400-640 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100-160 มิลลิลิตร
ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ขณะดินมีความชื้น