ไทแบค

คุณสมบัติสินค้า:

ไทแบค

ชื่อสามัญ :  ซิงค์ไทอะโซล (zine thiazole)

ไทแบค คือ สารป้องกันและกำจัดโรคแบคทีเรียในข้าว เป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งกำจัดและป้องกันโรคข้าวที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง

อัตราและวิธีการใช้
สารป้องกันกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

นาข้าว     ใช้ป้องกันและกำจัดโรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง และโรคใบแถบแดง

มะนาว    ใช้ป้องกันและกำจัดโรคแคงเกอร์อัตราและวิธีใช้  ใช้อัตรา 60 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน