ไตรคลอริค

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

ไตรคลอริค 

ชื่อสามัญ : ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่เอทิล เอลเทอร์ (triclopyr butoxyethyl ester

คุณสมบัติ  ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) 

อ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่นจิงจ้อถั่วลาย ไมยราบหนาม
 ผักเบี้ยหิน สะอึก และหมามุ่ย
ยางพารา (อายุมากกว่า 3 ปี) กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบแร้งสาบกา กระดุมใบใหญ่
 ตีนตุ๊กแก ตดหมูตดหมา และวัชพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
ตอไม้ ตอยาง ใช้ทำลายตอไม้ ตอยาง


อัตราและวิธีใช้

ใช้อัตรา 80-120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ
15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

ทำลายตอยาง  ใช้ทำลายตอยางขณะยืนต้นอยู่
ใช้อัตรา 5 ซีซี. ผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 95 ซีซี. ใช้แปรงทารอบต้นยางให้ทั่วเป็นแนวกว้าง ประมาณ
30-40 เซนติเมตร สูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตรทิ้งไว้ 1-7 วันก่อนโค่นต้น

ทำลายตอยางที่โค่นต้น  ใช้อัตรา 5 ซีซี ผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 95 ซีซี. ใช้แปรงทารอบต้นยางให้ทั่ว
เป็นแนวกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร สูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร