อัลเมค

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สารกำจัดแมลง

Share

ชื่อสามัญ  อะบาเมกติน (abamectin)

สารสำคัญ    abamectin ......................... 1.8% W/V EC

กลุ่มสาร  Avermectin [ กลุ่ม 6 ]

คุณสมบัติ
ใช้ป้องกันกำจัดหนอนชอนใบมันเทศในมันเทศ

อัตราการใช้  20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบายของหนอนชอนใบมันเทศในมันเทศ

บรรจุ  1000 มิลลิลิตร