มิชเชล

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

Share

มิชเชล

ชื่อสามัญ
บิวทาคลอร์ (butachlor)

สารสำคัญ     N-butoxymethyl-2-chloro-2’,6’-diethylacetanilide ..... 60% W/V EC

กลุ่มสาร
Chloroacetamide [กลุ่ม K3]

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ชนิดคุมเลนก่อนวัชพืชงอก (Pre-emergence) ในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ขาเขียด วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 180-270 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 45-70 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว  0-4 วันและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 7-10 วัน

ขนาดบรรจุ 500, 1,000 มิลลิลิตร