ซีกั้ม

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ซีกั้ม

ชื่อสามัญ ไดเมโทมอฟ (dimethomorph)
สารสำคัญ     (E,Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenl]morpholine …..….................. 50% WG

กลุ่มสาร Cinnamic acid amide [กลุ่ม 40]

คุณสมบัติ
ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง (Downy mildew) แตงกวา ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis  และโรคใบไหม้ (Late blight) ในมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytopthora infestans

อัตราและวิธีใช้ โรคราน้ำค้าง อัตราใช้ 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 5 วัน สำหรับโรคใบไหม้ อัตราใช้ 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบอาการโรคใบไหม้ ทุกๆ 7 วัน และหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน
ขนาดบรรจุ 100, 500 มิลลิลิตร