โบม่า

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

Share

สารกำจัดวัชพืช โบม่า ตราหมาแดง

ชื่อสามัญ : โบรมาซิล (bromacil)

ประโยชน์  ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในสับปะรด เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู และหญ้าปากควาย และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง หญ้าเขมร ผักโขม และผักเบี้ยหิน

วิธีใช้  ใช้อัตรา 300 - 400 กรัม ผสมน้ำ 60 - 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ หรืออัตรา 75 - 100 กรัม ผสมน้ำ 15 - 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกสับปะรด วัชพืชมีจำนวนใบ 4 - 5 ใบ