สารจับใบ ดาราท๊อก M200

สารจับใบ ดาราท๊อก M200

คุณสมบัติ

ใช้ผสมฉีดพ่นพร้อมสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับติดผิวใบ
เพื่อให้สารกำจัดศัตรูพืชแพร่กระจายบนใบพืชอย่างทั่วถึง

อัตราและวิธีใช้

ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ผสมพร้อมสารกำจัดศัตรูพืช ผสมน้ำ 20 ลิตร