มิลค์กี้-พี

มิลค์กี้-พี

คุณสมบัติ

 

ปุ๋ยทางใบเหมาะสำหรับข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ เร่งการสะสมอาหารของพืช
เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นพืช เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นพืช เพิ่มการติดดอกออกผล
เพิ่มรสชาด สีสันในไม้ดอก ไม้ผล และเพิ่มขนาด ความสมบูรณ์ของผลผลิต

 

อัตราและวิธีใช้

ใช้อัตรา 40-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร