พีจีเอ ตราหมาแดง

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : ปุ๋ยและฮอร์โมน

พีจีเอ

คุณสมบัติ

เสริมสร้างความแข็งแรงของต้นพืช กระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหารของต้นพืช ช่วยให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์บำรุงดอก บำรุงใบ ช่วยให้ต้นพืชฟื้นตัวเร็ว

ในข้าว   เพิ่มการแตกกอ กอใหญ่ ใบเขียวตั้ง แข็งแรง

ในไม้ผล  เพิ่มขนาดและน้ำหนักผล

ในพืชผักและไม้ดอก  ช่วยเพิ่มสีสันและความสมบูรณ์ ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด

อัตราและวิธีใช้

ใช้อัตรา 30-60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร