ดาราม๊อกซ์700

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช ดาราม๊อกซ์700

ชื่อสามัญ :  บิวทาคลอร์ + โพรพานิล (butachlor + propanil)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence)ในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ
เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา
วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 250-300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ หรืออัตรา 60-75 มิลลิลิตร
ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 7-15 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก
และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน