หมาแดง-น้ำ

หมาแดง-น้ำ

ชื่อสามัญ :  2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D dimethyl ammonium)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอกในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา
โสนหางไก่ และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย และแห้วหมู

อัตราและวิธีใช้
200-320 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่ หรืออัตรา 50-80 ลิตร ต่อไร่ ผสมน้ำ 15-20 ลิตร
พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นขณะดินมีความชื้น