ปอพา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช ปอพา

ชื่อสามัญ : โพรพานิล (propanil)

คุณสมบัติ
ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอกในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว
วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก และแห้วหมู

อัตราและวิธีใช้
ใช้สารกำจัดวัชพืช อัตรา 800-1200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่ หรือ 200-300 มิลลิลิตร
ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 12-15 วัน