ดารานิว

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช ดารานิว

ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ชนิดคุมเลนก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืชชนิดใบแคบ
เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหญ้าแดง วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา 
และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 250-350 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือใช้อัตรา 65-90 มิลลิลิตร
ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 0-4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 7-10 วัน