ออสติน60

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

ออสติน60

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ (butachlor)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ชนิดคุมเลนก่อนวัชพืชงอก (Pre-emergence) ในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนาและวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย และกกขนาก

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 180-270 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 45-70 มิลลิลิตร
ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 0-4 วัน และทดน้ำเข้านา