มาร์เก็ต ไกลโฟเซต48

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช มาร์เก็ต  ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate isopropylammonium)

คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในสวนยางพารา
สวนผลไม้ และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย
หญ้าตีนติด และหญ้าตีนกา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง ปอวัชพืช ครอบจักรวาล ตีนตุ๊กแก
ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี น้ำนมราชสีห์ ขยุ้มตีนหมา และสะอึก

อัตราและวิธีใช้  ใช้อัตรา 500-750 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
125-187 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นขณะดินมีความชื้นวัชพืชมีความสูง
ไม่เกิน 30 เซนติเมตร