ดามาร์ค48

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

ดามาร์ค 

ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate isopropylammonium)

สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ใช้หลังวัชพืชงอก ในสวนยางพารา สวนผลไม้ และพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร
เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าตีนติด และหญ้าตีนกา
วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง ปอวัชพืช ครอบจักรวาล ตีนตุ๊กแก ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี น้ำนมราชสีห์
ขยุ้มตีนหมา และสะอึก