พนักงานหมาแดงฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit

Last updated: 2021-09-13  |  1064 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พนักงานหมาแดงฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit

หมาแดง บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า และเกษตรกรในพื้นที่ทุกท่าน
#ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ไปพร้อมกัน
#หมาแดง #โควิด19