ซีกั้ม คือ สารไดเมโทมอร์ฟ ป้องกันกำจัดโรคพืช ช่วยยับยั้งการสร้างผนังของเชื้อรา ทำให้เชื้อราเติบโต ไม่ได้ และตายในที่สุด

Last updated: 2021-08-25  |  37 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซีกั้ม คือ สารไดเมโทมอร์ฟ ป้องกันกำจัดโรคพืช ช่วยยับยั้งการสร้างผนังของเชื้อรา ทำให้เชื้อราเติบโต ไม่ได้ และตายในที่สุด

“ซีกั้ม” ที่สุดสำหรับโรคใบไหม้ ในมันฝรั่ง และโรคราน้ำค้างใน
พืชตระกูลแตง ผักกินใบ องุ่น และโรคใบจุดตาเสือ ในเผือก
ซีกั้ม คือ สาร dimethomorph 50%WG กลไกการออกฤทธิ์ : ยับยั้งการสร้างผนังของเชื้อรา ทำให้เชื้อราเติบโตไม่ได้ และตายในที่สุด
การเคลื่อนย้าย: เคลื่อนย้ายจากบนใบมาใต้ใบ
#สามารถป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง ในข้าวโพดหวาน ซึ่งยาในกลุ่ม
เดียวกันไม่สามารถทำได้ #ระยะปลอดฝนสั้น เพียงแค่ 1 ชั่วโมง #เคลื่อนย้ายสารได้อย่างรวดเร็วในใบพืช #ปลอดภัยต่อพืช อัตราการใช้ 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร #โรคใบไหม้ #โรคราน้ำค้าง #โรคใบจุดตาเสือ #ตราหมาแดง