ไทแบค ต้านเหี่ยว ต้านเน่า รากอวบยาว น้ำหนักดี

กระชายปลอดโรค ผลผลิตสมบูรณ์ ด้วยไทแบค
ขณะนี้กระชายราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาด แต่เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ เหมาะต่อการเกิดโรคเหง้าเน่าเป็นอย่างมาก จึงขอเตือนผู้ปลูกกระชาย ในระยะนี้ให้ระวัง...โรคเหี่ยว หรือเหง้าเน่า ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum อาการเริ่มแรกต้นกระชายจะแสดงอาการใบม้วนห่อ สีใบซีด แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่าย หักพับ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น หากตรวจดูที่ลำต้นจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อผ่าลำต้นตัดตามขวาง และนำมาแช่ในน้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาที จะพบของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมา หากพบอาการดังที่กล่าวมา หรือแปลงข้างเคียงที่ปลูกพืชอาศัย เช่น พืชตระกูลขิง พืชตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง พริก และถั่วลิสง มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ใช้ไทแบค พ่นป้องกันกำจัดโรคในแปลงกระชายของท่านโดยเร็ว
กรณีพ่นก่อนพบโรค  ใช้ไทแบค อัตรา 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลง ทุก 7 วัน
กรณีพ่นเมื่อพบโรค  ใช้ไทแบค อัตรา 100 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบโรค จำนวน 2 ครั้ง ทุก 5-7 วัน
นอกจากไทแบคจะช่วยหยุดโรคเหง้าเน่าแล้ว ยังช่วยให้กระชายใบเขียว ต้นแข็งแรง สมบูรณ์ กินปุ๋ยได้ดีทำให้กระชายมีผลผลิตที่สูงขึ้น