โรงงานไทยเฮอบิไซด์

            บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2537 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการทำหน้าที่ผลิตสารกำจัดวัชพืชภายใต้ตราสินค้าหมาแดง โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000:2000 และได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงงานผลิตสารกำจัดวัชพืชชั้นแนวหน้าและเป็นโรงงานแรกของประเทศไทยที่สามารถผลิตสารไกลโฟเซท และสาร 2,4-ดี เอมีน ได้

        นอกจากนี้ที่โรงงานยังมีห้องทดลองที่มีมาตรฐานสามารถวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ และสูตรผสมที่มีความแม่นยำสูงด้วยเครื่องมืออันทันสมัยจากประเทศเยอรมนี ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงงานว่าจะต้องได้มาตรฐานและเปอร์เซ็นต์ครบ ภายในพื้นที่ของโรงงานเกือบ 20,000 ตารางเมตร  ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน 1 หลัง อาคารผลิตสินค้า 4 หลัง อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 3 หลัง อาคารเก็บวัตถุดิบ 1 หลัง มีพนักงานประจำไม่น้อยกว่า 80 คน

           ปัจจุบันโรงงานของบริษัท ไทยเฮอร์บิไซด์ จำกัด สามารถผลิตสารกำจัดวัชพืชได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดน้ำชนิดผง ชนิดเกล็ด รวมทั้งยาหว่านหรือยาทรายซึ่งเป็นยาที่ใช้สารกำจัดวัชพืชเคลือบอยู่บนเม็ดทราย โดยแต่ละสายการผลิตใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและถูกแยกออกจากกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการผลิต


           สำหรับกำลังการผลิตของโรงงานนั้น เราสามารถผลิตสารกำจัดวัชพืชชนิดผงและชนิดเกล็ดได้ประมาณปีละ 3,000 ตัน มีแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักในตลาดอย่างเอชโซนัด 95 ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม 2,4-ดี อาทราซีน90 ดับเบิ้ลยูจี, อาทราซีน80, อามีทรีน80 ดับเบิ้ลยูจี, อามีทรีน 80 ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยและพาโคแล็กซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชทั่วไป  

            ส่วนสารกำจัดวัชพืชชนิดน้ำมีกำลังการผลิตปีละมากกว่า 4 ล้านลิตร มีแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มยาไกลโฟเซท เช่น แบรนด์มาร์เก็ตและดาไฟท์ สินค้าในกลุ่มยาพาราควอต เช่น แบรนด์ดาราโซน และเอก้าโซน สินค้าในกลุ่มยา 2,4-ดี เช่น แบรนด์ดาราเอมีนและหมาแดงน้ำ สินค้าในกลุ่มบิวทาคลอร์ เช่น แบรนด์ออสติน 60 สินค้าในกลุ่มคุม-ฆ่าในนาข้าว เช่น แบรนด์ปอพา และดาราน๊อกซ์ สินค้าในกลุ่มอะลาคลอร์ เช่น แบรนด์อะลาคลอร์และดาราเน็กซ์ สินค้ากลุ่มสารกำจัดวัชพืชในสนามกอล์ฟ เช่น แบรนด์ดาราเอ็ม สินค้าในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชทั่วไป เช่น แบรนด์คลินเชอร์ และเรดโดอฟ นอกจากนี้ยังมีสินค้าในกลุ่มสารเพิ่มคุณภาพผลผลิต เช่น แบรนด์จับใบเอ็ม200 และไฟเบอร์อีกด้วย

        ด้านยาหว่านซึ่งเป็นยาในกลุ่มคุม-ฆ่า ในนาข้าวซึ่งมีแบรนด์ชั้นนำของตลาดอย่างดาราท๊อก เอ็กซ์ และดาราต้า เอ็กซ์นั้น โรงงานมีกำลังการผลิตประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัน นอกจากนี้ทางโรงงานยังรับจ้างผลิตให้กับสินค้าแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ ในตลาดอีกด้วย