โรงงานไทยเฮอบิไซด์

            บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2537 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการทำหน้าที่ผลิตสารกำจัดวัชพืชภายใต้ตราสินค้าหมาแดง โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

        นอกจากนี้ที่โรงงานยังมีห้องทดลองที่มีมาตรฐานสามารถวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ และสูตรผสมที่มีความแม่นยำสูงด้วยเครื่องมืออันทันสมัยจากประเทศเยอรมนี ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงงานว่าจะต้องได้มาตรฐานและเปอร์เซ็นต์ครบ ภายในพื้นที่ของโรงงานเกือบ 20,000 ตารางเมตร  ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงาน 1 หลัง อาคารผลิตสินค้า 4 หลัง อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 3 หลัง อาคารเก็บวัตถุดิบ 1 หลัง มีพนักงานประจำไม่น้อยกว่า 80 คน

           ปัจจุบันโรงงานของบริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด สามารถผลิตสารกำจัดวัชพืชได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดน้ำชนิดผง ชนิดเกล็ด รวมทั้งยาหว่านหรือยาทรายซึ่งเป็นยาที่ใช้สารกำจัดวัชพืชเคลือบอยู่บนเม็ดทราย โดยแต่ละสายการผลิตใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและถูกแยกออกจากกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการผลิต


           สำหรับกำลังการผลิตของโรงงานนั้น เราสามารถผลิตสารกำจัดวัชพืชชนิดผงและชนิดเกล็ดมีแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักในตลาด เช่น กลุ่ม 2,4-ดี อะทราซีน, อะมีทรีน, ไกลโฟเซต ปัจจุบันยังมีการผลิตสารในกลุ่มอื่นๆ อีกหลากหลาย อาทิ สารป้องกันกำจัดเชื้อรา และแบคทีเรียในพืช สารป้องกันกำจัดแมลง รวมทั้งปุ๋ย และอาหารเสริมพืช

           บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015  มาตรฐาน UKAS จาก URS บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 
ISO 9001 : 2015  นโยบายระบบการจัดการคุณภาพ
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานโดยระบบบริหารการจัดการคุณภาพและพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาด้านบุคลากร ระบบการบริหารงาน การใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
 
ISO 14001 : 2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่นเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปในการดำเนินธุรกิจ เช่น โครงการคัดแยกขยะ, การรณรงค์การประหยัดทรัพยากร กิจกรรม CSR, การอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประจำปี เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 
      
           
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้