บีกรีน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : ปุ๋ยและฮอร์โมน

บีกรีน

คุณสมบัติ

เสริมสร้างความแข็งแรงของต้นพืช ช่วยป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อรา เมื่อใช้ร่วมกับสารป้องกัน
กำจัดโรคพืชจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดเชื้อราหลายชนิด กระตุ้นการเจริญเติบโต
บำรุงดอก บำรุงผลช่วยให้ต้นฟื้นตัวเร็วจากการเข้าทำลายของแมลงและเชื้อโรค

ในข้าว   เพิ่มการแตกกอ

ในไม้ผล  เพิ่มขนาด และน้ำหนักผล

ในพืชผัก และไม้ดอก  ช่วยเพิ่มสีสันและความสมบูรณ์ ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด

อัตราและวิธีใช้

ใช้อัตรา 20-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร