ออสติน60+ปอพา

รายละเอียดสินค้า

สารกำจัดวัชพืช ออสติน60 + ปอพา

ชื่อสามัญ :  บิวทาคลอร์ + โพรพานิล (butachlor + propanil)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอกในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก
และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก
และกกทราย

อัตราและวิธีใช้
1 กล่อง (3 ลิตร) ต่อน้ำ 200 ลิตร ใช้ได้ 10 ไร่
พ่นหลังหว่านข้าว 7-15 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า