คลินเชอร์

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช คลินเชอร์

ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล (cyhalofop butyl)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในนาข้าว เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ
เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 160-320 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 40-80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ
15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 7-12 วัน

หรือใช้อัตรา 320-640 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 80-160 มิลลิลิตร
ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 25 วัน โดยก่อนพ่นสารให้ไขน้ำออกจาก
แปลงนา และปล่อยน้ำเข้า 2-3 วัน หลังพ่นสาร