ดาราโซน

รายละเอียดสินค้า

สารกำจัดวัชพืช ดาราโซน 

ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืชชนิดสัมผัสตาย กำจัดวัชพืชที่มีสีเขียวเหนือดิน ใช้หลังวัชพืงอก (post-emergence)
ในสวนยางพารา สวนผลไม้ และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกแดง
หญ้าแพรก หญ้าปากควาย และหญ้าตีนกา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ตีนตุ๊กแก และครอบจักรวาล

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 300-450 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
75-115 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า