แบรกโก

หมวดหมู่ : สารกำจัดแมลง

รายละเอียดสินค้า

แบรกโก ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด (imidacloprid) ใช้กำจัดแมลง
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย  ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย
เพลี้ยไฟ  ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าว พริก
เพลี้ยแป้ง  ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

อัตราและวิธีการใช้  ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
ของแมลง และพ่นซ้ำ 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

สินค้าเกี่ยวข้อง
ไม่มีสินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า