เรดบี

คุณสมบัติสินค้า:

เรดบี

ชื่อสามัญ : ไตรไซคลาโซล

สารป้องกันกำจัดเชื้อรา ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว สามารถใช้ผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดอื่น
เพื่อฉีดป้องกันการเกิดโรคในระยะเริ่มต้น