เรดด็อกพลัส

รายละเอียดสินค้า

เรดด็อกพลัส ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต แอมโมเนียม ซอลต์ (glyphosate ammonium salt)
ใช้หลังวัชพืชงอกในสวนยางพารา สวนผลไม้ และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกแดง หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย และหญ้าตีนกา
วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ตีนตุ๊กแก สาบม่วง ผักเบี้ยหิน ผักโขม ถั่วผี และสะอึก

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า