ลิงค์ภายใน
โรงงานไทยเฮอบิไซด์
สถานีทดลองและวิจัย
วารสาร RDC
ภาพยนตร์โฆษณา
ประกาศรับสมัครงาน
     
บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านเคมีเกษตร ภายใต้สโลแกน คุณภาพเต็ม เปอร์เซ็นต์ครบ ไม่ปลอมปน ไม่โกงเกษตรกร
 
ผลิตภัณฑ์ : สารกำจัดวัชพืช
เรดโรดอฟ
ชื่อสามัญ :  ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล

กลุ่มสารเคมี :  Aryloxyphenoxypropionate

สารสำคัญ :  ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenoxy] propionate .. 5% W/V ECประโยชน์  : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในดาวเรือง และถั่วเหลือง เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพ หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด

วิธีใช้ :  ใช้อัตรา 160-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่  
หรืออัตรา 40-50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
ในดาวเรือง ที่ระยะวัชพืชมีจำนวนใบ 3-4 ใบ หรือหลังย้ายปลูกกล้าดาวเรือง 20 วัน
ถั่วเหลือง ที่ระยะวัชพืชมีจำนวนใบ 3-4 ใบ หรือหลังปลูกถั่วเหลือง 20 วัน
 

COPY RIGHT 2001 BY P.CHEMITECH CO.,LTD
249 SIRINTORN RD., BANGBUMRHU BANGPLAD BANGKOK 10700